Privacybeleid

BVBA Drakar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over welke gegevens we verzamelen en hoe wij deze behandelen om uw privacy 
te waarborgen. 

BVBA Drakar houdt zich hiermee aan de laatste toepasselijke wetten en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

Als BVBA Drakar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien U na het doornemen van onze privacy verklaring , vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

BVBA Drakar, Antwerpsesteenweg 129, 3970 Leopoldsburg of via 
francois.drakar@gmail.com 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BVBA Drakar verwerkt ten behoeve van de
Volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van U vragen:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze 
hebben gekregen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen ( verwerkers) maken 
wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens 
te garanderen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hiervoor uitdrukkelijk 
de  toestemming geeft. Deze toestemming kan U ten  allen tijde intrekken. 

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
( personen jonger dan 16 jaar ) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven 
door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Website www.taverne-drakar.be

De website van BVBA Drakar maakt gebruik van functionele cookies, die het doorbladeren 
van de website vergemakkelijken. Deze cookies zijn niet rechtstreeks te vertalen in 
persoonsgegevens en worden niet verder verwerkt. 

Indien voor bepaalde activiteiten kan ingeschreven worden via de website, dan zijn de zelfde
bepalingen van toepassing op de verstrekte gegevens, zoals beschreven in dit document.

Bewaartermijn

BVBA Drakar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Indien akkoord Terug naar website!